Podpis
The signature

Noční můra souseda Vomáčky
Nightmare of neighbor Vomacka

Důležitý je růst
Important is growth

Slovákovi se zasekla ruka
v záchodě, když lovil SIM kartu
Slovakian’s arm got stucked when chasing a SIM card

Rodina na pochode
Marching family

Mrtvý přišel na vlastní pohřeb
Dead man came to his funeral

Speciální nabídka, sleva 0%
Special offer: discount 0%

Pamätná tabuľa J. G. Grasela
A memorial plaque
for J. G. Grasel

Z důvodu zániku planety
volte jiný program
For reason expiration
of the planet switch
to another channel

Pavučina Cobweb

740506/006

www.kauzicky.cz

2003 / 2004 / 2005

ZOO

Heavy metal na predaj!
Heavy metal for sale!

Pamätná tabuľa Jana Jiřího Grasela
A memorial plague for Johann Georg Grasel

wooden information board // 3 x 4 x 2 m // sculpture workshop for The Grasel Trail // Nové Syrovice // 2010
GPS 49.009267, 15.756169
 

"Ačkoliv jsem byl bez oblečení a mrzly mi nohy, nedostalo se mi odnikud pomoci.
Kdybych býval dán na výchovu počestnému člověku, který by mě byl dal vyučit, nebyl bych se dostal do tohoto neštěstí,
neboť bych nebyl viděl špatný příklad svého otce, příbuzných a kamarádů.
Ale takhle jsem byl ve výchově úplně zanedbán, neboť můj strýc nebyl schopen poskytnout mi vyučování v náboženství, psaní, čtení a podobně.
Ale měl jsem se s ním a matkou potloukat po žebrotě."

"Although I had no clothes and my feet were frozen I received help from nowhere. Had I been entrusted for education into custody of an honourable man,
I would not get into this trouble, because I would had not been given the bad example of my father, my relatives and my friends.
But I was completely neglected in my education, as my uncle had been unable to provide me with lessons in religion, writing, reading and so on.
I had to hang out begging with him and with my mother."

Johann Georg Grasel, Vídeň / Vienna, 1818