Podpis
The signature

Noční můra souseda Vomáčky
Nightmare of neighbor Vomacka

Důležitý je růst
Important is growth

Slovákovi se zasekla ruka
v záchodě, když lovil SIM kartu
Slovakian’s arm got stucked when chasing a SIM card

Rodina na pochode
Marching family

Mrtvý přišel na vlastní pohřeb
Dead man came to his funeral

Speciální nabídka, sleva 0%
Special offer: discount 0%

Pamätná tabuľa J. G. Grasela
A memorial plaque
for J. G. Grasel

Z důvodu zániku planety
volte jiný program
For reason expiration
of the planet switch
to another channel

Pavučina Cobweb

740506/006

www.kauzicky.cz

2003 / 2004 / 2005

ZOO

Heavy metal na predaj!
Heavy metal for sale!

Z důvodu zániku planety volte jiný program
For reason expiration of the planet swich to another channel

group exhibition with Květoslav Dolejší, Alexej Klyuykov and Vít Svoboda // curator: Milan Mikuláštík // NOD Gallery // Prague // 2009 

Sdílené obrázky
Shared pictures

animated video // 2:26 min. // 2009