Podpis
The signature

Noční můra souseda Vomáčky
Nightmare of neighbor Vomacka

Důležitý je růst
Important is growth

Slovákovi se zasekla ruka
v záchodě, když lovil SIM kartu
Slovakian’s arm got stucked when chasing a SIM card

Rodina na pochode
Marching family

Mrtvý přišel na vlastní pohřeb
Dead man came to his funeral

Speciální nabídka, sleva 0%
Special offer: discount 0%

Pamätná tabuľa J. G. Grasela
A memorial plaque
for J. G. Grasel

Z důvodu zániku planety
volte jiný program
For reason expiration
of the planet switch
to another channel

Pavučina Cobweb

740506/006

www.kauzicky.cz

2003 / 2004 / 2005

ZOO

Heavy metal na predaj!
Heavy metal for sale!

Mrtvý přišel na vlastní pohřeb
Dead man came to his funeral

solo exhibition // Final Club // Prague // 2010


Příběh o číňance, která vyje jako vlk
A story of a Chinese woman who howls like a wolf

2:13 min. // video // 2009

Hong (42) says it all began when she was 16. She had suffered from back pains and then she accidentally discovered
that the pain goes away when she howls.